• os. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
  • Pon - piąt 9.00 - 18.00

Spółdzielnia

Historia

Z inicjatywy AWIM-u w Przemyślu, którego dyrektorem był p. Zbigniew Duszyk oraz jego przedstawiciele p. Adama Czerkas i p. Józefa Maciaszek powstała w Jarosławiu Spółdzielnia Mieszkaniowa “JAREK”.

Pierwsza siedziba spółdzielni mieściła się przy ul. Spółdzielczej 1

Założenia spółdzielczego budownictwa na własność jednorazowego inwestowania to:

  • AWIM współdziała w założeniu Spółdzielni,
  • czas trwania inwestycji 1 rok,
  • cena metra kw. ryczałtowa,
  • spółdzielcy podejmują decyzję w sprawie materiałów, technologii budowania, terminów realizacji, wielkości domów i mieszkań,
  • AWIM koordynuje proces inwestycyjny Spółdzielni i prowadzi obsługę spółdzielni.

Spółdzielnię Mieszkaniową “JAREK” zawiązały osoby zainteresowane wybudowaniem mieszkania na własność w ciągu jednego roku. Rejestracja Spółdzielni, przyjęcie statutu, wybór władz tj. Prezesa, Rady Nadzorczej podjęto na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim SM “JAREK” w dniu 1.03.1999 r.

Władze spółdzielni pracowały społecznie. Prezesem SM “JAREK” został p. Marek Polański. Ponadto we władzach spółdzielni zostali:           p. Marek Pusztuk, p. Teresa Hasiak, p. Ryszard Nepelski, p. Danuta Szajowska, p. Jan Pacuła i inni. w styczniu 2000r  SM “JAREK” rozpoczęła realizację budowy budynku mieszkalnego 40-rodzinnego z podpiwniczeniem, 12 boksami garażowymi w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego. Struktura mieszkań jest zróżnicowana od 30 m2 do 85 m2 wraz z użytkowym poddaszem.

Projekt budynku wykonało Biuro Projektowe “KAMAR” z Jarosławia a w styczniu 2000 r. SM “JAREK” otrzyma pozwolenie na budowę w/w obiektu. Na generalnego wykonawcę budynku wybrano PBO Szówsko.

W trakcie trwania budowy Spółdzielnia “JAREK” zakończyła współpracę z AWIM-em

Pierwsi mieszkańcy wprowadzali się do nowego budynku w IV kwartale 2001r.

W 2003 roku nastąpił podział Spółdzielni. W tym czasie był budowany już drugi budynek. Z SM “Jarek” odłączeni członkowie utworzyli Spółdzielnię Mieszkaniową “za Parkiem”

Spółdzielnia została zarejestrowana ponownie 13 października 2003 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Jesteśmy małą spółdzielnią mającej tylko jeden blok z 46 mieszkaniami w całości własnościowymi zlokalizowani na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławiu.
Byliśmy pierwszą spółdzielnią, która powstała na tym osiedlu po 1989 roku.